Företaget i morgon

Framtiden är nyttig.

En sak är säker: framtidens mat kommer att skilja sig väsentligt från dagens. Exakt på vilket sätt vet ingen, men sannolikt kommer vi att äta mindre kött till förmån för vegetabiliska proteiner som finns i exempelvis alger, baljväxter och soja i takt med att klimatmedvetenheten ökar. Konsumtionen av vetemjöl kommer med all säkerhet att minska medan majsmjöl och teffmjöl ökar i användande. I detta arbete spelar Engelhardt en betydande roll. Vårt fokus ligger på kommande generationer snarare än på kommande kvartal. Vår uppgift är att driva utvecklingen mot hälsosamma produkter för både människan och naturen. Och de ska vara minst lika goda och funktionella som idag.

”I en värld där tillgången till bra livsmedel är begränsad har alla producenter ansvar för att tänka nytt.
Vi måste finna nya och ekologiskt hållbara vägar att producera bättre mat till lägre kostnader.”

Eva-Lotta Nylén är Leif Ericsons dotter och andra generationens ägare av Engelhardt.

Kontakta mig!

Eva-Lotta Nylén
Ägare

E-mail +46 706 89 24 50
Eva-Lotta Nylén