Styrelsen

Engelhardts styrelse

 

Jette Bergwall, Per Sandberg, Finn Björklund och Eva-Lotta Nylén

 

Jette Bergwall

Utbildning: Civilekonom med inriktning på marknadsföring och strategisk planering. Arbetar sedan flera år tillbaka som försäljningsdirektör för Swedish Oat Fiber. Har de senaste 12 åren arbetat inom livsmedelsindustrin, bla som försäljnings- och marknadsdirektör på Lantmännen Cerealia B2B och affärsområdeschef Agro för Eurofins Food & Agro.

Per Sandberg, styrelseordförande

Civilekonom, Stockholms Universitet samt IMD Business School, Lausanne. Tidigare VD för Fazer Bageri Sverige, samt även som VD för Fazer konfektyr. Idag arbetande med ett antal styrelseuppdrag inom livsmedelsindustrin.

Finn Björklund

Utbildning: Mejeriingenjör (Cand. Lact.) samt MBA. Huvudsaklig sysselsättning: Sedan 2003 fristående konsult med fokus på verksamhetsplanering, företagsledningsfrågor samt styrelseuppdrag. Tidigare befattningar: Närmare 30 års anställning inom Arla Foods, bl a som VD för Arla Färskvaror (1992 – 1997), vice koncernchef med ansvar för ägarfrågor, personal och kommunikation (1997-2000) samt koncerndirektör i dansk-svenska Arla Foods (2000-2003).

Eva-Lotta Nylén

Utbildning: Civilekonom Göteborgs Universitet. Ägare och styrelsemedlem B. Engelhardt & CO AB. Styrelseuppdrag: B. Engelhardt & CO AB, Engel Invest AB, Ung Företagsamhet