Styrelsen

Engelhardts styrelse 2017

 

Jette Bergwall, Åke Modig, Finn Björklund och Eva-Lotta Nylén
Jette Bergwall, Åke Modig, Finn Björklund och Eva-Lotta Nylén

Jette Bergwall

Utbildning: Civilekonom med inriktning på marknadsföring och strategisk planering.
Arbetar sedan flera år tillbaka som försäljningsdirektör för Swedish Oat Fiber.
Har de senaste 12 åren arbetat inom livsmedelsindustrin, bla som försäljnings- och marknadsdirektör på Lantmännen Cerealia B2B och affärsområdeschef Agro för Eurofins Food & Agro.

Åke Modig, styrelseordförande

Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. ISMP Harvard Business School.
Nuvarande verksamhet: Styrelseuppdrag och konsultverksamhet inom livsmedelsindustrin.
Operativ erfarenhet: Koncernchef Arla, CEO Arla Foods, Koncernchef Swedish Meats (Scan).
Styrelseerfarenhet: Spendrups Bryggeri, Ecolean AB, Midsona AB, Findus AB, GB Glace AB.

Finn Björklund

Utbildning: Mejeriingenjör (Cand. Lact.) samt MBA.
Huvudsaklig sysselsättning: Sedan 2003 fristående konsult med fokus på verksamhetsplanering, företagsledningsfrågor samt styrelseuppdrag.
Tidigare befattningar: Närmare 30 års anställning inom Arla Foods, bl a som VD för Arla Färskvaror (1992 – 1997), vice koncernchef med ansvar för ägarfrågor, personal och kommunikation (1997-2000) samt koncerndirektör i dansk-svenska Arla Foods (2000-2003).

Eva-Lotta Nylén

Utbildning: Civilekonom Göteborgs Universitet.
Ägare och styrelsemedlem B. Engelhardt & CO AB.
Styrelseuppdrag: B. Engelhardt & CO AB, EngelInvest AB, Ung Företagsamhet