GDPR

Nu är det snart dags för Dataskyddsförordningen, GDPR, att träda i kraft!

 

Vill ni veta mer, läs här; https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

 

Din integritet är viktig för oss och vi på Engelhardt ansvarar för de uppgifter som du lämnar vilket kan vara via vår hemsida, telefon, e-post samt vid besök.

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att vi skall kunna fullfölja åtaganden gentemot dig som kund eller leverantör.

Som personuppgiftsansvarig har Engelhardt ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att Dataskyddsförordningen (GDPR) följs.

Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar.

Engelhardt och dess biträden/underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare några personuppgifter till 3:e part.

Du har rätt att begära rättning eller att få dina uppgifter raderade under dessa förutsättningar;

  • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
  • Om uppgifterna sparats med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter vänligen kontakta Jenny Pettersson via e-post: jenny.m.pettersson@engelhardt.se