Miljöpolicy

Rent mjöl i påsen!

Vi har ett ansvar. Våra produkter ska vara hälsosamma för både människan och naturen. Därför lägger vi stor vikt vid att alltid välja de bästa alternativen för att få bort oönskade ämnen inom livsmedelsindustrin. Vi ställer höga krav på våra leverantörer avseende att råvarorna ska vara hållbart producerade för minskad klimatpåverkan.

Effektiv energianvändning, grön el, jämställdhet och mångfald är en självklarhet hos oss. Vi försöker också göra det så enkelt som möjligt att göra medvetna val, genom att hellre skriva ut ämnets riktiga namn än E-nummer i de fall där det underlättar för konsumenten. Att vi är certifierade enligt KRAV är helt naturligt.

Engelhardt är medlem i CSR Västsverige som står för Corporate Social Responsibility.
Vårt medlemskap ger oss stöd och hjälp att dra vårt strå till stacken för en bättre värld och för en hållbar utveckling lokalt och globalt. Vi är även UTZ-registrerade för kaffe och kakao.

Nina Djerf
Kvalitets- & Miljöchef

E-mail +46 31-709 17 20