Trendspaning

Engelhardt har deltagit vid Livsmedelsföreningens seminarium ”Mattrender 2015”, där Ingela Stenson och Edward Boëtius från United minds presenterades de viktigaste mattrenderna 2015. Några av dessa är:

Helhetskänsla

Vi ger maten väldigt stor tilltro för hälsan. Begreppet ”Hälsa” vidgas till att inte bara omfatta bra för kroppen, utan även bra för sinnet och bra för vår omvärld. Efterfrågan på ekologiska varor ökar och allt fler väljer ekologiskt framför priset när de handlar. Intresset för vegetarisk mat ökar, gärna i form av kött-lika alternativ eller där en del av köttmängden ersatts med vegetabiliska proteinalternativ.

Konsumentens upplevelsebehov

Konsumenternas medvetenhet och ifrågasättande ökar, framförallt i den framväxande generationen ”Millennials”. Man vill ha full insikt i vad man äter och varifrån ingredienserna kommer, men vill även veta hur, och varför maten är som den är och hur den påverkar mig och min omgivning. Man söker alternativ till den vanliga vägen med storhandling i snabbköpen. Intresset ökar för småskalighet, gårdsbutiker, saluhallar, e-handel, matkassar mm.

Medskapande

Intresset för ”Do it yourself” ökar fortfarande, samtidigt förväntar sig kunderna mer anpassningsbara produkter. Företagen bör ta del av den unga generationens vilja att vara medskapande. Om man släpper in konsumenterna blir de också villiga att vara med och sprida företagens budskap. Till exempel så har Coca-cola gjort en läskblandningsmaskin där konsumenterna själva kan blanda fram sin smak och dela på sociala medier. På så vis kan företaget både få hjälp i utvecklingsarbetet samt marknadsföringen. Låt konsumenterna vara med och forma produkter, kampanjer och varumärket och var inte rädd för att visa upp produktionsprocessen.

Me-Conomy

Ny teknik gör det möjligt att samla in och analysera data över kundernas shoppingvanor och erbjuda personliga erbjudanden, exempelvis genom erbjudanden i telefonen när kunderna geografiskt närmar sig en viss butik. Konsumenterna förväntar sig att bli sedd som en person, och är mycket mer benägna att handla med personliga erbjudanden.

Viljan att dela med sig av sina personliga uppgifter och GPS-position är stor, främst i den yngre generationen, om man kan se en personlig vinning eller om det bidrar till samhället. Faran finns dock att företagen överutnyttjar möjligheterna tillskräddarsydd reklam och att kunderna istället tröttnar och att skepsisen ökar.

Tekniksepsis

Det råder en allmän tveksamhet till att blanda in teknik i mat, just nu är trenden småskaligt och att göra själv i stor utsträckning. Ingen trend varar dock för evigt och det kan vara på väg att vända. Det kommer att krävas tekniska lösningar för att komma till rätta med matkrisen, exempelvis att ta fram icke-animaliska produkter på ny teknisk väg. Köttersättande produkter går mot att bli en egen produkt och inte bara ett alternativ för vegetarianer.

Källa: Anteckningar av Åsa Cliffordson från seminariet ”Mattrender 2015” den 5 mars 2015, som anordnades av Livsmedelsföreningen i samarbete med United minds.